Pogajalska Akademija za odvetnike v letu 2020

V letu 2019 smo dvakrat izvedli Pogajalsko Akademijo za odvetnike v organizaciji Odvetniške akademije OZS. Zadeva se je prijela, odzivi so bili zelo pozitivni in tako bomo v januarju izvedli Pogajalsko Akademijo za odvetnike na Obali. Toda tokrat bo izvedba v petih modulih, saj bomo še več poudarka dali konkretnim problemom in pogajalskim situacijam, ki jih prinašajo udeleženci sami. Vključili bomo tudi kakega izkušenega odvetnika, ki bo podelil, kaj se je naučil iz svojega dela.

Spodaj si lahko preberete program Pogajalske Akademije za odvetnike.

Izhodišča

Osnova za izvedbo delavnic s področja pogajanja je program Pogajalske Akademije, prirejen posebnim potrebam odvetnikov.

Pogajanja so lahko sodelovalna ali pa tekmovalna. Čeprav za odvetnike mnogi stereotipno domnevajo, da najraje tekmujejo in iščejo vse možne načine za zmago strank, ki jih zastopajo, moje izkušnje z odvetniki kažejo, da temu ni vedno tako. Mnogo odvetnikov se jasno zaveda, da je potrebno modro uporabiti tako načela tekmovalnih kot tudi načela sodelovalnih pogajanj. Včasih lahko z ustreznim taktiziranjem, premišljenim popuščanjem, strateškimi povezavami, poslušanjem in prilagajanjem, plasiranjem ustreznih informacij … lahko več dosežemo kot pa z vkopavanjem in vztrajanjem pri lastnih zahtevah. Seveda pa je potrebno tudi znati postaviti meje in presoditi kje so meje druge strani.

Tako vsebina delavnice ne bo obsegala samo dogajanja na sodišču, marveč se bomo učili pogajanj tako z lastnimi (zahtevnimi) strankami, kot tudi z nasprotnimi strankami (in njihovimi zastopniki), poravnav, nakupnih in prodajnih procesov, pogajanj v podjetjih, med delavci in delodajalci, v družinskih sporih, dedovanjih…

Način dela

Program je zasnovan interaktivno ne kot šola ampak kot trening. Samo del programa bodo sestavljajo predavanja, ostalo pa bo temeljilo na primerih in praktičnem delu. Udeleženci se razdelijo po skupinah in delajo na konkretnih problemih. Skupine in posamezniki se med seboj dejansko pogajajo (rešujejo konflikte, prodajajo…), kjer bodo udeleženci na primerih igrali vloge, s katerimi se srečujejo oz jih zastopajo pri delu (stranke, nasprotne stranke, nasprotni odvetniki, sodelavci, nadrejeni, podrejeni, kupec in prodajalec, …). Tako bo vsak udeleženec teme, ki jo bomo teoretično obdelali, tudi praktično vadil. Po procesu bodo udeleženci dobili povratno informacijo o uspehu. Glede na aktivni način dela v skupini pričakujemo med 8 do največ 18 udeležencev.

Delavnico smo oblikovali v pet modulov po šest šolskih ur (od 9h do 14h), ki se ponavljajo z enotedenskim razmakom. Med vsakim dnevom – modulom udeleženci dobijo »domačo nalogo« o kateri morajo naslednjič poročati. »Domača naloga« ne pomeni, da morajo udeleženci pisati eseje ali delati vaje. To pomeni, da bodo v vmesnem času določena znanja, ki so jih pridobili, morali uporabiti. Ob tem bodo morali opazovati sebe tudi v luči pridobljenih spoznanj o lastnem obnašanju. Tak način dela omogoči, da udeleženci dobijo povratno informacijo o svojem delu, kar je osnova za rast tako, da novo vedenje preide v novo pozitivno navado.

Delavnico bo vodil Rudi Tavčar. Na katero od srečanj bom povabil tudi kakega izkušenega odvetnika, ki bo podelil kak svoj primer.

Program Pogajalske Akademije – 5 dni

1. dan  Namen in vrste pogajanj                                                                                        

Namen pogajanj

Zakaj počnemo to, kar počnemo

Potek odločanja

Razlike med pogajanjem in tekmovanjem

Razumevanje lastne psihe pri pogajanjih in v konfliktu                    

Osebnostne lastnosti

Biološka osnova reagiranja v frustraciji

Kdo v nas se pogaja in kdo bojuje?

Osnovna načela pogajanj                                                                          

Skupni cilji

Ljudje – Kako ločiti ljudi od problemov?

Interesi – Kako najti prave interese strank?

Opcije – Kako poiskati rešitve ugodne za obe strani?

Merila – Kako uporabiti objektivna merila?

2. dan Pogajalski okviri in pogajalska moč                                                        

Mejna cena

Začetna cena

Kako ugotoviti, kje je njihova meja?

Področje možnega dogovora

BATNA – Najboljša alternativa možnemu dogovoru

Pogajalski stili in strategije

Razlika med stilom in strategijo

Prednosti in slabosti uporabe posameznih stilov/strategije v določeni situaciji

Odvetnik = Pogajalec = Svetovalec

Kako ugotoviti strankine motive za to kar počne?

Kako izolirati strankine strahove in ovire za odločitev?

Tehnike ravnanja z ugovori?

Zavestno poslušanje, raziskovanje in razumevanje pogajalskih partnerjev

BCSM – model pogajanj, ki ga uporablja FBI in kako ga lahko mi uporabimo v pogajanjih

Ovire in napake pri poslušanju

Načela zavestnega poslušanja

Deset vrst vprašanj za vsako priložnost

Postavljanje pravih vprašanj

3. dan Nebesedno komuniciranje                                                                        

Nezavedno in zavestno kontroliranje samega sebe

Telo, glas, pogled, gibanje …

Stres in nebesedna sporočila

Sproščanje v stresnih situacijah

Pogajalske taktike                                                                              

Osnove taktiziranja pri pogajanjih

Najpogostejše pogajalske taktike

Nepoštene pogajalske taktike                                                                                

Prepoznavanje nepoštenosti v pogajanjih

Kako z nepoštenimi taktikami?

Tehnika za prepoznavanje lažnivih izjav

Etika in poštenost v pogajanjih                                                    

Zmagati za vsako ceno?

Test poštenosti in primeri

Poštenost pri pogajanjih – kaj se bolj izplača?

Kako prepoznati nepoštenega sogovornika?

4. dan »Tehnična« priprava pred začetkom pogajanj                                                

Poznavanje lastnih izhodišč

Poznavanje izhodišč nasprotnih strani

Poznavanje okoliščin, ki lahko vplivajo na pogajanja

»Psihološka« priprava na pogajanja                                                      

Poznavanje sebe

Poznavanje nasprotnih strani

Alternative

Načini za oceno realne vrednosti alternativ

Preverjanje moči alternativ druge strani

Jačanje lastnih alternativ

5. dan Napake pri pogajanjih                                                                     

Sprejemanje odločitve v gotovosti in negotovosti

Kako dejansko sprejemamo odločitve in kje v glavi delamo napake?

Pogajanja v krizni situaciji

V čem se pogajanja v krizi razlikujejo od običajnih pogajanj?

Kako preprečimo stopnjevanje krize?

Iskanje poti iz slepe ulice                                                                           

Zakaj se pogajanja ustavijo?

Kaj storiti, ko se pogajanja ustavijo?

Kako izboljšati lastno pozicijo pri pogajanjih z močnejšim partnerjem?

Kdaj je pogajanje neuspešno in kako naprej?

Zaključevanje pogajanj                                                                                            

Pripravljenost druge strani na dogovor

Delni cilji, končni cilj

Pomagati drugi strani, da se odloči

Vsebina je fleksibilna in jo bomo prilagajali glede na potrebe udeležencev.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja