Mediacija za kadrovske delavce

Izobraževanje s področja upravljanja s konflikti z mediacijo

Izhodišča

Kadrovski delavci se pogosto srečujejo s konflikti v kolektivu. To so lahko napetosti, ki nastajajo med oddelki, znotraj oddelkov ali pa konflikti med vodji in sodelavci. Do konfliktov pride tudi ko je potrebno zaposlenega prerazporediti ali celo odpustiti. V takih primerih so tehnike s področja mediacije še kako uporabne. Tako smo tu zasnovali program, ki bo kadrovskim delavcem (pa tudi drugim vodjem) pomagal v konfliktnih situacijah ravnati tako, da se bo konflikt rešil, kar se le da v največji meri, v obojestransko oz vsestransko zadovoljstvo.

Način dela

Program je zasnovan interaktivno kot praktični trening. Tako je program sestavljen iz sledečih elementov:
•    Predavanja izkušenih mediatorjev, pogajalcev in vodij v katerih bodo udeleženci spoznali osnovne teoretične vidike mediacij in upravljanja s konflikti.
•    Opisi dejanskih primerov iz podjetij, poslovnih situacij pa tudi s sodišča (ko reševanje konflikta znotraj podjetja ni uspelo)
•    Individualne vaje ali testi, ki jih udeleženci pred ali med delavnico sami rešujejo
•    Skupinske vaje na temo, ki jo predhodno teoretično obdelamo
•    Igra vlog na praktičnih primerih ko udeleženci igrajo mediatorja, vodjo pa tudi zaposlenega ali poslovnega partnerja – oz udeleženca v konfliktu. Na ta način preizkusimo in utrdimo znanje in tehnike, ki jih v predhodni fazi teoretično obdelamo oz opišemo v primeru.
•    Dajanje povratnih informacij udeležencem – po praktičnem delu dobijo udeleženci tudi povratno informacijo o tem, kje so bil uspešni in česa bi bilo pri njihovem delu lahko več ali manj. Povratna informacija je del, ki je za spremembo ravnanja nujna vendar deluje le, če je podana na način, ki ga posameznik sprejme. Tako se bomo naučili (v obeh daljših programih) tudi posebnega načina dajanja povratnih informacij, ki ne izzovejo umika ali napadalnih reakcij.

Glede na aktivni način dela v skupini pričakujemo med 12 do največ 18 udeležencev.

Po dogovoru lahko del programa poteka tako, da bosta delavnico vodila dva trenerja, ki bosta delala skupaj pa tudi paralelno z manjšimi skupinami.

Izvajalci programa s področja mediacij so:
•    Rudi Tavčar MBA, psiholog, Imago terapevt in mediator  – nosilec programa
•    Mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica in mediatorka
•    Zoran Hajtnik, odvetnik in mediator

Osnove mediacije za kadrovske delavce

Program je namenjen kadrovskim delavcem, ki se srečujejo s konflikti:
•    med zaposlenimi samimi
•    med zaposlenimi in vodji
•    med oddelki oz organizacijskimi enotami znotraj organizacije
•    med različnimi mednarodnimi organizacijskimi enotami.

Pod besedo konflikt v nadaljevanju tako lahko razumemo situacije ko so interesi (vsaj na zunaj) zelo različni in zadeva še ni prerasla v pravi konflikt pa do situacij, ki so pravi konflikti, in ki jih zaposleni sami oz s pomočjo vodje niso uspeli rešiti. V iskanju rešitev konflikta je v teh situacijah potrebno kar dosti izkušenj in znanja za:
•    umiritev vpletenih v konflikt do te mere, da se začno poslušati in slišati
•    razumevanje situacije, v kateri so zaposleni in vodja
•    ustvarjanje ozračja, da sprte strani začenja razumeti same sebe, svoje lastne – globlje interese pa tudi razmeti situacijo v kateri je druga stran in kakšni so interesi druge strani
•    kreativno iskanje skupnih interesov.

Tako je cilj tega izobraževanja, da bodo lahko kadrovski delavci po opravljeni delavnici delovali v organizaciji kot mediatorji v situacijah, ko vodji ne bo uspelo rešiti konflikta oz v situaciji ko je ena od strani v konfliktu vodja sam.

Program: Osnove mediacije za kadrovske delavce (4 dni)

1.    Razumevanje osebnosti in ravnanja v konfliktih
–    Razumevanje osebnostnih lastnosti
–    Osnovne potrebe in čustva, ki nastopajo v konfliktu
–    Biološka osnova reagiranja v konfliktu
2.    Osnove mediacijskega postopka
–    Osnovna načela mediacije
–    Razlike med mediacijo in drugimi načini reševanja konfliktov
–    Faze mediacije – pregled
–    Ogled video posnetka igrane mediacije
3.    Mediacija znotraj organizacije – uvod
–    Različne vrste konfliktov v organizaciji
–    Vloga mediacije v različnih vrstah konfliktov znotraj in zunaj organizacije
–    Predpisi (predvsem delovnopravne zakonodaje), ki opredeljujejo mediacijo in ki jih je dobro poznati
4.    Priprava pred začetkom mediacije
–    Poznavanje izhodišč
–    Poznavanje okoliščin, ki lahko vplivajo na izid mediacije
–    (Ne)Primernost zadeve za mediacijo
5.    Faze mediacije
–    Uvodni nagovor
–    Predstavitev situacije in začetnih izhodišč vpletenih strani
–    Raziskovanje in razumevanje ozadja spora
–    Pogajanja
–    Iskanje rešitev in zaključek
6.    Pogajanja (osnovna načela po »Harvard metodi«)
–    Razlike med mediacijo in pogajanji in vključitev pogajanj v mediacijo
–    Ločevanje vpletenih oseb od problema
–    Ločevanje stališč od interesov
–    Iskanje pravih interesov
–    Iskanje skupnih interesov
–    Iskanje opcij, primernih za vse strani
–    Iskanje možnih alternativ vsake od strani (BATNA)
–    Uporaba objektivnih meril in postopkov
7.    Mediacijske tehnike
–    Aktivno poslušanje in povzemanje
–    Postavljanje vprašanj, ki razjasnjujejo ozadje konflikta
–    »lupljenje čebule«
–    »refraiming« oz preokvirjanje
–    »normaliziranje«
–    Osredotočenost na prihodnost
–    Iskanje  skupnih rešitev
–    Objektivizacija
–    Delo s čustvi – validacija in empatija
–    Ločeni sestanki
–    Testiranje realnosti
8.    Iskanje poti iz slepe ulice
–    Zakaj se mediacija ali pogajanja ustavijo
–    Kaj storiti ko se ustavi
–    Izboljšanje lastne pozicije v konfliktu z močnejšim partnerjem
–    Kdaj je mediacija neuspešna in kako naprej
9.    Posebnosti mediacij znotraj organizacije
–    Uporaba etičnih načel mediacije znotraj organizacije
–    Neravnotežje moči vpletenih v konflikt
–    Možni konflikti interesov
–    Krmarjenje med notranjimi centri moči (?)
–    Možnosti uspeha mediacije v procesih odločanja znotraj multinacionalke (?)
–    Mediacija v mednarodnih sporih (?)
10.    Mediacija znotraj organizacije – kako naprej
–    Organizacija izvajanja mediacij znotraj podjetja – okrogla miza
–    Načrt za naprej

Program se lahko prilagodi posebnim zahtevam naročnika.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja