Ravnovesje med delom in domom

Izobraževanje za iskanje ravnovesja med zahtevami organizacije in osebnimi potrebami

Izhodišča

Na delavnici bomo obravnavali zavedanje lastne vloge v organizaciji, iskanje ravnovesja med delom in ostalimi področji osebnega življenja, razporejanje časa, delegiranje nalog in upravljanje s stresom. Tako bomo večji del časa posvetili razumevanju samega sebe vendar v soodvisnosti od odnosov v katere stopamo v organizaciji in njenih zahtev.

V odnosih imamo določeno sliko o sebi, obenem pa tudi predvidevamo, kako nas drugi vidijo. Seveda pa se to videnje lahko razlikuje od dejanskega stanja. Poznavanje te razlike med tem, kako sami vidimo sebe in kako nas vidijo drugi je pomembno za to, da se zavedamo lastne odgovornosti za sliko, ki jo dajemo o sebi. Načini za spoznavanje tega so samo-analiza, povratna informacija s strani okolice in lastna izkušnja.

Poznavanje potreb, ki jih ljudje tešimo v različnih situacijah in odnosih je osnova za znanje, kako vzpostaviti take odnose, kjer bomo svoje potrebe resnično lahko potešili. Ljudje, ki se tega zavedejo so odgovorni za lasten razvoj. Kot posledica tega so bolj učinkoviti tudi pri doseganju lastnih poslovnih ciljev in so tudi bolj zadovoljni.

Program za izvedbo delavnice: Ravnovesje – učinkovitost – odnosi

1.    Stanje
•    Kje sem v neravnovesju (osebno in pri delu)
•    (Ne)ravnovesje v organizacijah – percepcija in uporabljene rešitve
•    (Ne)ravnovesje v osebnem življenju
•        Kako neustrezni načini reševanja situacij vržejo iz ravnovesja moje telo, misli, čustva in odnose
•    Svetovalne in osebne izkušnje posledic neravnovesja
2.    Psihološki razlogi za (ne)ravnovesje in posledice
•    Izzivi, s katerimi se srečujem osebno in na delovnem mestu
•    Postavljanje osebnih ciljev
•    Spopadanje z izzivi in (ne)doseganje zastavljenih ciljev
•    Izhodi, ki jih delamo ko smo neravnovesju
3.     (Samo)spoznavanje
•    Moje osnovne potrebe
•    Načini zadovoljevanja mojih potreb v odnosu
•    Moja vloga v odnosih
4.    Želje, cilji in vrednote
•    Kakšni so moji osebni cilji
•    Kakšni so cilji organizacije
•    Kako to dvoje uskladiti
•    Od kod jemljemo pogum za spremembe in spopadanje z izzivi
•    Kongruentnost (skladnost med besedami in dejanji) in kako jo doseči
5.    Viri za doseganje polne učinkovitosti
•    Telo kot vir moči
•    Razum kot temelj za soočanje z izzivi
•    Čustva in odnosi kot stabilizator
•    Duhovnost kot smerokaz mojega razvoja
•    Kako gradim in črpam iz vsakega vira
6.    Akcija
•    Koraki za doseganje ravnovesja v meni
•    Koraki za doseganje ravnovesja med delom in domom
•    Moja vloga v organizaciji, vloga skupine in vloga organizacije
•    Sprememba vedenja – osebni in skupinski načrt sprememb

Trajanje, način dela  in pogoji

Delavnica traja dva dni. Delo na delavnici minimalno poteka kot predavanje, več je vaj iz samospoznavanja (individualno delo in delo v parih) in skupinskega dela. Med delavnico izvedemo še nekaj praktičnih in zabavnih skupinskih vaj, ki so del učnega procesa. Idealna velikost skupine je od 12 do 18 udeležencev. Ker se vsebina nadgrajuje je nujno, da so vsi udeleženci ves čas prisotni na delavnici. Ker delo poteka zelo interaktivno na delavnici delava celoten čas po dva predavatelja – trenerja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja